Hur man får intervallinnehåll från ett Excel arbetsblad

Arbetar med att hämta intervallinnehåll på ett Excel-kalkylblad.