Godkännande

Datavalidering är en funktion i MS Excel som används för att styra vad en användare kan ange i en cell i ett excelark. Begränsa exempelvis poster i ett ark, till exempel ett datumintervall eller enbart heltal. Vi kan även skapa rullgardinsmenyn, vilket sparar onödigt utrymme och visar värdena i en enda cell. Vi kan också skapa ett anpassat meddelande som kommer att visas användaren infoga ett felaktigt värde eller ett felaktigt format.

Som ett exempel kan en användare ange ett möte som är schemalagt mellan 09:00 och 18:00.

Eftersom vi kan använda datavalidering i excel för att se till att ett värde är ett positivt tal, ett datum mellan 15 och 30, se till att ett datum inträffar inom de närmaste 30 dagarna, eller se till att en textinmatning är mindre än 25 tecken osv.

Arbetar med valideringar på en Excel-fil.