Repai

Denna REST API indikerar till repair Excel filer.

  • Reparera XLS, XLSX, XLSM, XLSB, ODS och så vidare.
  • Stöd för flera filer.

Aspose.Cells Cloud Excel Reparation återställer data från korrupta Excel filer online utan installation. Skadade Excel-filer kan vara ett problem eftersom du inte kommer att kunna öppna dem. Du kan prova Aspose.Cells Cloud Excel Repair App för att återställa data från skadade Excel-filer.

RSET API


POST https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/repair

Begärans parametrar är:

Parameternamn Typ Sökväg/Frågesträng/HTTPBody Beskrivning
fil fil formData Fil att ladda upp
formatera sträng fråga Utdataformat, Standardvärdet är null, utdataformat är lika med indatafilformat.

DeOpenAPI-specifikation definierar ett allmänt tillgängligt programmeringsgränssnitt och låter dig utföra REST-interaktioner direkt från en webbläsare.

Du kan använda cURL kommandoradsverktyg för att enkelt komma åt Aspose.Cells webbtjänster. Följande exempel visar hur man ringer till Cloud API med cURL.

Cloud SDK-familj

Att använda en SDK är det bästa sättet att påskynda utvecklingen. En SDK tar hand om detaljer på låg nivå och låter dig fokusera på dina projektuppgifter. Vänligen kolla inGitHub-förråd för en komplett lista med Aspose.Cells Cloud SDK.

Följande kodexempel visar hur man ringer till Aspose.Cells webbtjänster med olika SDK:er: