ListObject

    Tabell i Excel är fördelaktiga för att ge en struktur åt datamängder. Den har praktiska funktioner från att ordna data, tillhandahålla rubriker tillsammans med tillämpade filter.Master Excel tabeller och analysera dina data snabbt och enkelt.

    Hur man lägger till, sorterar och filtrerar en tabell, och hur man visar en total rad i slutet av en tabell.

Hur man arbetar med tabell(listobjekt)