Impor

Att importera data till en Excel-fil är en komplex process. Många faktorer bidrar till komplexiteten och bör därför beaktas under exportprocessen. Möjligheten att importera typer av format och typer av data till filen med en exakt professionell kvalitet är en toppfunktion i Aspose.Cells Cloud.

RSET API:er

Följande API:er för att importera data till en Excel-fil eller flera Excel-filer tillhandahålls:

API Beskrivning
POST /celler/import Importera data till Excel-filer utan att använda lagringsutrymme.
POST /cells/{name}/importdata Importera data till filen Excel med hjälp av lagring.

Begär parametrar

Utan att använda förvaring

Parameternamn Typ Sökväg/Frågesträng/HTTPBody Beskrivning
fil fil formData Fil att ladda upp
Importalternativ Importalternativ HTTPBody IntArray/DoubleArray/StringArray/TwoDimensionIntArray/TwoDimensionDoubleArray/TwoDimensionStringArray/BatchData/CSVData/Picture

Med användning av förvaring

Parameternamn Typ Sökväg/Frågesträng/HTTPBody Beskrivning
namn sträng väg
mapp sträng fråga
lagringsnamn sträng fråga lagringsnamn.
importera data kropp

Importera dataalternativparameter

De viktiga parametrarna beskrivs i följande tabell:

Hur man anropar RSET API:er

Följande artiklar förklarar varje API hur man ringer i detalj och innehåller cURL och SDK-exempel på varje API: