Konvertera Excel till typer av forma

Contents
[ ]

Om du ursprungligen har skapat en Excel-fil i ett visst format, t.exXLS, XLSX, XLSB , ochCSV kan du ibland tycka att det är användbart att konvertera excel-filen till ett annat format så att du kan dra fördel av specialfunktioner som den tillhandahåller. Till exempel kanske du vill konvertera en excel-fil tillPDF för att skydda ditt innehåll från alla obehöriga ändringar och göra det enkelt att läsa och dela samtidigt.

Dokumentkonvertering är en komplex process. Många faktorer bidrar till komplexiteten och bör därför beaktas under omvandlingsprocessen. Möjligheten att konvertera Excel-filer från ett format till ett annat med en exakt professionell kvalitet är en toppfunktion i Aspose.Cells Cloud.

Det fungerar perfekt för alla dokumentformatkonverteringar. Du kan både importera och exportera dokument:XLS, XLSX, XLSB, CSV, TSV, XLSM, ODS, Text . Formaten endast för export:PDF, OTS, XPS, DIF, PNG, JPEG, BMP, SVG, TIFF, EMF, TAL, FODS.

Följande API:er för att konvertera en Excel-fil till andra filformat tillhandahålls:

API Beskrivning
HÄMTA /celler/{namn} Får Excel-fil till andra format från molnlagring.
PUT /celler/konvertera Konverterar Excel fil till andra format från begäran innehåll.
POST /cells/{name}/saveAs Sparar Excel-filen som fil i andra format till lagring.

Följande artiklar förklarar varje API i detalj och innehåller cURL och SDK-exempel på varje API: