Clea

Detta REST API indikerar till clear excel-objekt i en Excel-filer.

RSET API


POST https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/clearobjects

parametrarna för begäran är:

Parameternamn Typ Sökväg/Frågesträng/HTTPBody Beskrivning
fil fil formData Fil att ladda upp
objekttyp sträng fråga duplicaterows/blankcolumns/blankrows/formula/content/style/chart/comment/picture/shape/listobject/hyperlink/oleobject/pivottable/validation/Background

DeOpenAPI-specifikation definierar ett allmänt tillgängligt programmeringsgränssnitt och låter dig utföra REST-interaktioner direkt från en webbläsare.

Du kan använda cURL kommandoradsverktyg för att enkelt komma åt Aspose.Cells webbtjänster. Följande exempel visar hur man ringer till Cloud API med cURL.

Cloud SDK-familj

Att använda en SDK är det bästa sättet att påskynda utvecklingen. En SDK tar hand om detaljer på låg nivå och låter dig fokusera på dina projektuppgifter. Vänligen kolla inGitHub-förråd för en komplett lista med Aspose.Cells Cloud SDK.

Följande kodexempel visar hur man ringer till Aspose.Cells webbtjänster med olika SDK:er: