Metadata & egenskaper

Contents
[ ]

Typer av dokumentegenskaper

    Innan vi börjar lära oss hur man använder Aspose.Cells Cloud Apis för att visa, ändra och ta bort dokumentegenskaper (metadata) i Excel, låt oss reda ut vilken typ av egenskaper ett Excel-dokument kan ha.

  • Standardegenskaper är gemensamma för Excel. De innehåller grundläggande information om dokumentet såsom titel, ämne, författare, kategori etc. Du kan tilldela egna textvärden för dessa egenskaper för att göra det lättare att hitta dokumentet Excel.

  • Anpassade egenskaper är användardefinierade egenskaper. De låter dig lägga till andra egenskaper till ditt Excel-dokument.

Hur man arbetar med dokumentegenskaper på en Excel-fil.