Flytta en namngiven ranged med ett Excel arbetsblad

Denna REST API indikerar att det aktuella intervallet ska flyttas till destintervallet på ett Excel kalkylblad.

RSET API

 
POST http://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/ranges/moveto
 

Begärans parametrar är:

Parameternamn Typ Sökväg/Frågesträng/HTTPBody Beskrivning
namn sträng väg arbetsbokens namn
arknamn sträng väg kalkylbladsnamn
destRow heltal fråga Startraden för destintervallet.
destColumn heltal fråga Startkolumnen för målintervallet.
räckvidd kropp intervall i arbetsbladet
mapp sträng fråga Arbetsboksmapp.
lagringsnamn sträng fråga lagringsnamn.

DeOpenAPI-specifikation definierar ett allmänt tillgängligt programmeringsgränssnitt och låter dig utföra REST-interaktioner direkt från en webbläsare.

Du kan använda cURL kommandoradsverktyg för att enkelt komma åt Aspose.Cells webbtjänster. Följande exempel visar hur man ringer till Cloud API med cURL.

Cloud SDK-familj

Att använda en SDK är det bästa sättet att påskynda utvecklingen. En SDK tar hand om detaljer på låg nivå och låter dig fokusera på dina projektuppgifter. Vänligen kolla inGitHub-förråd för en komplett lista med Aspose.Cells Cloud SDK.

Följande kodexempel visar hur man ringer till Aspose.Cells webbtjänster med olika SDK:er: