Filer och lagring

Contents
[ ]

Aspose.Cells Cloud tillhandahåller hjälpfunktioner för att arbeta med filer som laddas upp till Aspose.Cells Cloud Storage eller någon annan Cloud Storage som du väljer. Om du behöver hjälp med att komma igång med att ställa in tredje parts lagring, seAspose Hjälpämnen för Cloud UI.

Aspose.Cells Cloud tillhandahåller typer av fil-/mappar/lagrings-API:er.