Arbetar med att ta bort rad på ett Excel arbetsblad

Arbeta med att ta bort rad på ett Excel-kalkylblad.