Dela upp rader på en Excel Workshee

Denna REST API indikerar att rader ska delas upp på ett Excel kalkylblad.

RSET API

 
POST http://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/cells/rows/ungroup
 

Begärans parametrar är:

Parameternamn Typ Sökväg/Frågesträng/HTTPBody Beskrivning
namn sträng väg Arbetsbokens namn.
arknamn sträng väg Kalkylbladets namn.
firstIndex heltal fråga Den första radindex som ska användas.
lastIndex heltal fråga Det sista radindexet som ska användas.
är allt booleskt fråga Är alla rader som ska opereras
mapp sträng fråga Dokumentmappen.
lagringsnamn sträng fråga lagringsnamn.

DeOpenAPI-specifikation definierar ett allmänt tillgängligt programmeringsgränssnitt och låter dig utföra REST-interaktioner direkt från en webbläsare.

Du kan använda cURL kommandoradsverktyg för att enkelt komma åt Aspose.Cells webbtjänster. Följande exempel visar hur man ringer till Cloud API med cURL.

Cloud SDK-familj

Att använda en SDK är det bästa sättet att påskynda utvecklingen. En SDK tar hand om detaljer på låg nivå och låter dig fokusera på dina projektuppgifter. Vänligen kolla inGitHub-förråd för en komplett lista med Aspose.Cells Cloud SDK.

Följande kodexempel visar hur man ringer till Aspose.Cells webbtjänster med olika SDK:er: