Hur man arbetar med synlighet på ett Excel arbetsblad

Arbeta med synlighet på ett Excel kalkylblad.