Hur man arbetar med bakgrund på ett Excel arbetsblad

Arbeta med bakgrund på ett Excel kalkylblad.