Skydda en Excel Workboo

Denna REST API skyddar en Excel workbook.

Frågeparameter

Parameternamn Typ Beskrivning
mapp sträng Original arbetsboksmapp.
lagringsnamn sträng Lagringsnamn.

Begär kroppsparameter

Parameternamn Typ Beskrivning
skydd WorkbookProtectionRequest

WorkbookProtectionRequest

Parameternamn Typ Beskrivning
ProtectionType sträng ALLT/INNEHÅLL/INGET/OBJEKT/SCENARIER/STRUKTUR/FÖNSTER
Lösenord sträng

REST API

API Typ Beskrivning Swagger Link
/celler/{namn}/skydd POSTA Skydda ett dokument PostProtectDocument

DeOpenAPI-specifikation definierar ett allmänt tillgängligt programmeringsgränssnitt och låter dig utföra REST-interaktioner direkt från en webbläsare.

Du kan användacURL kommandoradsverktyg för att enkelt komma åt Aspose.Cells webbtjänster. Följande exempel visar hur man ringer till Cloud API med cURL.

Cloud SDK-familj

Att använda en SDK är det bästa sättet att påskynda utvecklingen. En SDK tar hand om detaljer på låg nivå och låter dig fokusera på dina projektuppgifter. Vänligen kolla inGitHub-förråd för en komplett lista med Aspose.Cells Cloud SDK.

Följande kodexempel visar hur man ringer till Aspose.Cells webbtjänster med olika SDK:er: