Dekryptera en Excel workboo

Denna REST API dekrypterar en Excel workbook.

Frågeparameter

Parameternamn Typ Beskrivning
mapp sträng Original arbetsboksmapp.
lagringsnamn sträng Lagringsnamn.

Begär kroppsparameter

Parameternamn Typ Beskrivning
kryptering WorkbookEncryptionRequest

WorkbookEncryptionRequest

Parameternamn Typ Beskrivning
EncryptionType sträng XOR/Compatible/EnhancedCryptographicProviderV1/StrongCryptographicProvider
KeyLength heltal
Lösenord sträng

REST API

API Typ Beskrivning Swagger Link
/celler/{namn}/kryptering DELTE Dekryptera ett dokument Ta bortDecryptDocument

DeOpenAPI-specifikation definierar ett allmänt tillgängligt programmeringsgränssnitt och låter dig utföra REST-interaktioner direkt från en webbläsare.

Du kan användacURLkommandoradsverktyg för att enkelt komma åt Aspose.Cells webbtjänster. Följande exempel visar hur man ringer till Cloud API med cURL.

Cloud SDK-familj

Att använda en SDK är det bästa sättet att påskynda utvecklingen. En SDK tar hand om detaljer på låg nivå och låter dig fokusera på dina projektuppgifter. Vänligen kolla inGitHub-förråd för en komplett lista med Aspose.Cells Cloud SDK.

Följande kodexempel visar hur man ringer till Aspose.Cells webbtjänster med olika SDK:er: