Visa kolumner på ett Excel arbetsblad

Denna REST API indikerar att visa kalkylbladskolumner.

RSET API

 
POST http://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/cells/columns/unhide
 

Begärans parametrar är:

Parameternamn Typ Sökväg/Frågesträng/HTTPBody Beskrivning
namn sträng väg Arbetsbokens namn.
arknamn sträng väg Kalkylbladets namn.
startkolumn heltal fråga Startkolumnindex som ska användas.
totalt Kolumner heltal fråga Antal kolumner som ska användas.
bredd siffra fråga 50.0
mapp sträng fråga Dokumentmappen.
lagringsnamn sträng fråga lagringsnamn.

DeOpenAPI-specifikation definierar ett allmänt tillgängligt programmeringsgränssnitt och låter dig utföra REST-interaktioner direkt från en webbläsare.

Du kan användacURLkommandoradsverktyg för att enkelt komma åt Aspose.Cells webbtjänster. Följande exempel visar hur man ringer till Cloud API med cURL.

Cloud SDK-familj

Att använda en SDK är det bästa sättet att påskynda utvecklingen. En SDK tar hand om detaljer på låg nivå och låter dig fokusera på dina projektuppgifter. Vänligen kolla inGitHub-förråd för en komplett lista med Aspose.Cells Cloud SDK.

Följande kodexempel visar hur man ringer till Aspose.Cells webbtjänster med olika SDK:er: