Få kolumner från ett Excel arbetsblad

Denna REST API indikerar Läs kolumndata för kalkylblad efter kolumns index.

RSET API

 
GET http://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/cells/columns/{columnIndex}
 

Begärans parametrar är:

Parameternamn Typ Sökväg/Frågesträng/HTTPBody Beskrivning
namn sträng väg Arbetsbokens namn.
arknamn sträng väg Kalkylbladets namn.
columnIndex heltal väg Kolumnindex.
mapp sträng fråga Arbetsboksmappen.
lagringsnamn sträng fråga lagringsnamn.

DeOpenAPI-specifikation definierar ett allmänt tillgängligt programmeringsgränssnitt och låter dig utföra REST-interaktioner direkt från en webbläsare.

Du kan användacURLkommandoradsverktyg för att enkelt komma åt Aspose.Cells webbtjänster. Följande exempel visar hur man ringer till Cloud API med cURL.

Cloud SDK-familj

Att använda en SDK är det bästa sättet att påskynda utvecklingen. En SDK tar hand om detaljer på låg nivå och låter dig fokusera på dina projektuppgifter. Vänligen kolla inGitHub-förråd för en komplett lista med Aspose.Cells Cloud SDK.

Följande kodexempel visar hur man ringer till Aspose.Cells webbtjänster med olika SDK:er: