Få diagram från ett arbetsblad

Denna REST API indikerar att få sjökortsinformation.

RSET API

 
GET http://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/charts/{chartNumber}
 

Begärans parametrar är:

Parameternamn Typ Sökväg/Frågesträng/HTTPBody Beskrivning
namn sträng väg Dokument namn.
arknamn sträng väg Arbetsbladsnamn.
diagramnummer heltal väg Diagramnumret.
formatera sträng fråga Det exporterade filformatet.
mapp sträng fråga Dokumentmappen.
lagringsnamn sträng fråga lagringsnamn.

DeOpenAPI-specifikation definierar ett allmänt tillgängligt programmeringsgränssnitt och låter dig utföra REST-interaktioner direkt från en webbläsare.

Du kan använda cURL kommandoradsverktyg för att enkelt komma åt Aspose.Cells webbtjänster. Följande exempel visar hur man ringer till Cloud API med cURL.

Cloud SDK-familj

Att använda en SDK är det bästa sättet att påskynda utvecklingen. En SDK tar hand om detaljer på låg nivå och låter dig fokusera på dina projektuppgifter. Vänligen kolla inGitHub-förråd för en komplett lista med Aspose.Cells Cloud SDK.

Följande kodexempel visar hur man ringer till Aspose.Cells webbtjänster med olika SDK:er: