Excel till Dok

Denna REST API saveas excel-fil till Docx.

POST /cells/{name}/saveAs API låter dig spara MS Excel-filen som Docx-fil med ytterligare inställningar och spara resultatet till lagringen.

Denna REST API convert excel-fil till Docx.

PUT /celler/konvertera API låter dig konvertera MS Excel-filen till Docx-fil med ytterligare inställningar och spara resultatet i svaret.

Denna REST API export excel-fil till Docx.

HÄMTA /celler/{namn} API låter dig konvertera MS Excel-filen till Docx-fil med ytterligare inställningar och spara resultatet i svaret.

REST API

API Typ Beskrivning Swagger Link
/celler/konvertera SÄTTA Konverterar arbetsbok från begäran om innehåll till något format PutConvertWorkBook
/celler/{namn} SKAFFA SIG Exporterar arbetsbok till annat format. GetWorkBook
/celler/{namn}/saveAs POSTA Exportera arbetsbok till format PostDocumentSaveAs

Dessa API:er definierar ett allmänt tillgängligt programmeringsgränssnitt och låter dig utföra REST-interaktioner direkt från en webbläsare.

Du kan användacURL kommandoradsverktyg för att enkelt komma åt Aspose.Cells webbtjänster. Följande exempel visar hur man ringer till Cloud API med cURL.

Cloud SDK-familj

Att använda en SDK är det bästa sättet att påskynda utvecklingen. En SDK tar hand om detaljer på låg nivå och låter dig fokusera på dina projektuppgifter. Vänligen kolla inGitHub-förråd för en komplett lista med Aspose.Cells Cloud SDK.

Följande kodexempel visar hur man ringer till Aspose.Cells webbtjänster med olika SDK:er: