Bir Tarih Filtresini Silme

Bu REST API, bir Excel çalışma sayfasındaki bir tarih filtresinin silineceğini belirtir.

RSET API

 
DELETE http://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{name}/worksheets/{sheetName}/autoFilter/dateFilter
 

İstek parametreleri şunlardır:

Parametre adı Tip Yol/Sorgu Dizesi/HTTPBody Tanım
isim sicim yol
sayfaAdı sicim yol
alan dizini tamsayı sorgu
tarihSaatGruplamaTürü sicim sorgu
yıl tamsayı sorgu 0
ay tamsayı sorgu 0
gün tamsayı sorgu 0
saat tamsayı sorgu 0
dakika tamsayı sorgu 0
ikinci tamsayı sorgu 0
dosya sicim sorgu
depolamaAdı sicim sorgu depolama adı.

buOpenAPI Spesifikasyonu herkesin erişebileceği bir programlama arabirimi tanımlar ve REST etkileşimlerini doğrudan bir web tarayıcısından gerçekleştirmenize olanak tanır.

Aspose.Cells web hizmetlerine kolayca erişmek için cURL komut satırı aracını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, cURL ile Cloud API’e nasıl çağrı yapılacağını gösterir.

Bulut SDK Ailesi

Bir SDK kullanmak, geliştirmeyi hızlandırmanın en iyi yoludur. Bir SDK, alt düzey ayrıntılarla ilgilenir ve proje görevlerinize odaklanmanızı sağlar. Lütfen kontrol edinGitHub deposu Aspose.Cells Bulut SDK’larının tam listesi için.

Aşağıdaki kod örnekleri, çeşitli SDK’lar kullanılarak Aspose.Cells web hizmetlerine nasıl çağrı yapılacağını gösterir: