Depolama

Varsayılan Depolama Yapılandırması

Varsayılan pozisyon

  • pencereler

c:\app\storageResource.json

  • Linux

/app/storageResource.json


Özel Depolama Yapılandırması

Müşterinin depolama klasörünü belirtmesi gerektiğinde Aspose.Cells Bulut görüntü dosyası için depolama profilinin yeniden belirtilmesi gerekiyor.


docker run  -d  -v c:/data:c:/data  -p 47900:5000  -e LicensePublicKey=yourLicensePublicKey	 -e LicensePrivateKey=yourLicensePrivateKey	 -e storagesCredentialsFilePath=c:/data/storageResource.json --name asposecellscloud aspose/cells-cloud:ltsc2019.22.2.0

Referans Belgesi :