Hur man skyddar filen genom Aspose.Cells Clou

Introduktion

Aspose.Cells Cloud API är en potent molnbaserad lösning skapad för att skapa, redigera och konvertera kalkylarksfiler. I den här artikeln går vi igenom processen med att använda Aspose.Cells Cloud API för filskydd, inklusive typiska användningsfall och exempelkod.

Översikt

Aspose.Cells Cloud API tillhandahåller flera robusta API:er för att skydda Excel eller kalkylbladsfiler. Genom att använda Aspose.Cells Cloud API kan du enkelt skydda Excel eller andra kalkylarksfiler, vilket tillgodoser en mängd olika krav.

Många API:er är tillgängliga för filskydd, vanligtvis kompatibla med olika onlinemiljöer. Nedan finns en detaljerad beskrivning av dessa API:er:

Hur man skyddar Excel-filen eller ett annat kalkylblad genom Aspose.Cells Cloud

Aspose.Cells Cloud API tillhandahållerflera SDK:erför olika programmeringsspråk. Välj den SDK som passar ditt föredragna programmeringsspråk och följ den medföljande dokumentationen för installation och initiering. Alternativt kan du skapa din egen SDK enligtAPI referens. I det här avsnittet kommer vi att använda C# som ett exempel för att detaljera processen för att sammanfoga filen.

Registrering och erhållande av API Nyckel

Innan du börjar måste du göra detregistrera ett Aspose Cloud-konto ochskaffa en API nyckel för autentisering. Genom att logga in på den officiella Aspose Cloud-webbplatsen kan du skapa ett gratis konto och få en API-nyckel för autentiseringsändamål.

För mer djupgående operationer, se följande dokument:Snabbstart med Cells Cloud

Installera och initiera Aspose.Cells Cloud SDK

Installera paketet Aspose.Cells-Cloud NuGet i ditt .NET-projekt, du kan använda NuGet Package Manager Console eller NuGet Package Manager i Visual Studio. Så här kan du installera paketet med Package Manager Console:


Install-Package Aspose.Cells-Cloud

Skapar en ny instans av CellsApi-klassen och initierar den med ditt klient-ID och klienthemlighet. Nedan är informationen om det ovannämnda kodavsnittet:


CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Se till att byta ut DIN_API_NYCKEL, DIN_APP_SID och DIN_APP_NYCKEL med din faktiska API-nyckel, applikations-SID och applikationsnyckel.

Skapa API-förfrågan och ring API.

Detta skapar en ny instans av PostProtectRequest, initierar den med dina önskade filer och skyddsarbetsbokförfrågan. Den anropar sedan protect API med denna skyddsbegäran. Skyddsfunktionen stöder också utökade frågeparametrar. Nedan är informationen om det ovannämnda kodavsnittet:


using System.Collections.Generic;

PostProtectRequest request = new PostProtectRequest();

IDictionary<string, System.IO.Stream> mapFiles =new Dictionary<string, System.IO.Stream>(); 
mapFiles.Add("Book1.xlsx", File.OpenRead(@"c:\testdata\Book1.xlsx"));
mapFiles.Add("Book2.xlsx", File.OpenRead(@"c:\testdata\Book2.xlsx"));
request.Files = mapFiles;

request.protectWorkbookRequst = new ProtectWorkbookRequst {
  AwaysOpenReadOnly = true ,
  EncryptWithPassword = "123456",
  ProtectCurrentSheet = new Protection { 
    AllowDeletingColumn =true
  }
};


cellsInstance.PostProtect(request);

Användningsfall

Deskydda Excel-filen eller en annan kalkylbladsfunktion i Aspose.Cells Cloud API är användbar i olika praktiska användningsfall. Här är några vanliga scenarier:

 • Lägg tillflera digitala signaturfilerför lokala Excel-filer eller andra kalkylbladsfiler.
 • Lägg tilllösenordsskyddaför lokala Excel-filer eller andra kalkylbladsfiler.
 • UppsättningAways Open-skrivskyddad för enkel delning.
 • Slå ihop flera filer till en html-fil för visning och inbäddning i webbsidor.

Slutsats

Med Aspose.Cells Cloud API kan du enkelt utföra skyddade Excel-filer eller andra kalkylarksfiler. Genom att ringa enkla API-samtal och ställa in lämpliga skyddsalternativ kan du effektivt uppfylla olika filsammanfogade krav. Integrera Aspose.Cells Cloud API i dina applikationer för att öka produktiviteten och spara utvecklingstid.

Observera att ovanstående exempelkod endast är avsedd för demonstrationsändamål, och du skulle behöva ersätta den med giltiga autentiseringsuppgifter och filsökvägar när du använder den i praktiken. Dessutom erbjuder Aspose.Cells Cloud API många andra funktioner, som att skapa kalkylark, redigera, manipulera och databearbeta. Detaljerad API dokumentation och exempelkod finns påutvecklarguide för den officiella Aspose-webbplatsen.

Vi hoppas att den här artikeln hjälper dig att förstå hur du använder Aspose.Cells Cloud API för filsammanslagning. Lycka till med ditt genomförande!