Aspose.Cells Moln för WordPress - FAQ

Aspose.Cells Blanketter

Kan jag använda Aspose.Cells Forms plugin utan att ha ett konto på aspose.cloud?

Ja, nu är Aspose.Cells Forms plugin GRATIS och behöver därför inte ha ett konto påaspose.moln

Kan jag använda andra filer för att lägga till formulär på min webbplats?

Nej, detta plugin stöder endast MS Excel-filer.

Vad är App SID? Vad ska jag veta om det?

App SID är en unik identifierare kopplad till din WordPress-webbplats. Vår supportpersonal kan behöva det för att diagnostisera problem på din webbplats, om några. Du hittar det på sidan med plugininställningar.